Dưới đây là 6 sai lầm thường mắc phải khi nhà đầu tư đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

– Sai lầm thứ nhất: Cho rằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ không thể làm giả và đọc báo cáo lưu chuyển tiền là biết doanh nghiệp tốt hay xấu.

– Sai lầm thứ hai: Dòng tiền kinh doanh cứ âm là cho rằng doanh nghiệp đó xấu, làm giả BCTC.

– Sai lầm thứ ba: Dòng tiền kinh doanh cứ dương là tốt, khen và mua kịch liệt.

– Sai lầm thứ tư: Thích dòng tiền chỉ có đi vào mà không có đi ra. quên quy luật “tức nước thì vỡ bờ”.

– Sai lầm thứ năm: Chỉ quan tâm đến âm dương, không đi sâu để xem âm dương vì cái gì.

– Sai lầm thứ sáu: Bỏ qua chu kỳ kinh doanh khi phân tích dòng tiền doanh nghiệp.

0 0 vote
Article Rating