Bối cảnh vĩ mô quốc tế và lựa chọn hành động

Hôm nay thị trường cổ phiếu lại giảm, thị trường hàng hoá và tiền tệ cũng có những rúng động mạnh. Bà con nhìn thấy những cái xấu nhiều rồi, nhưng hôm nay thử nhìn xa ra một chút để... Read more

Ngân hàng nhà nước đã bắt đầu hành động

Muộn rồi nhưng vẫn phải viết, vì hôm nay là một ngày rất đáng lưu tâm với hệ thống tài chính Việt Nam. Ngày mà SBV chính thức khởi động lại Outright Bill trên thị trường mở kể từ sau... Read more

Nền kinh tế bất công

[1] Khi khủng hoảng ập đến, thứ đầu tiên các Chính Phủ làm là bơm tiền vô tội vạ. Hậu quả của bơm tiền thái quá sẽ là tài sản tài chính tăng phi mã, lạm phát vượt ngoài tầm... Read more

3 dấu vết trên tài sản của một doanh nghiệp “Rỏm”

Hôm qua đọc được bài viết OGC muốn xoá toàn bộ nợ xấu và làm sạch vết báo cáo tài chính. Chưa biết mục đích là gì, nó còn tuỳ thuộc vào ý đồ của người cầm trịch cuộc chơi... Read more

Sự lệch pha của lãi suất

Lâu rồi mới viết bài phỏng vấn, những chủ đề khác mình không mấy hứng thú nhưng chủ đề lãi suất đợt này cũng hay và có nhiều bạn hỏi nên tiện update luôn. Luồng bài viết sẽ bám theo... Read more