Câu chuyện lạm phát 2022 và bài toán đầu tư – Cafef

Read more

Đã đầu tư cổ phiếu thì không thể thiếu Phân tích cơ bản

Read more

Webinar 6 chiến lược đầu tư cổ phiếu

WEBINAR “Phương Pháp Phân Tích Cổ Phiếu”19:30 – 20:45 ngày 26/01/2022. Moderator: Mr. Long Phan Speaker: Mr. Trần Ngọc Báu, Founder & CEO tại WiGroup Đại diện NTT Kim cương: Mr. Vũ Văn Toản, Quyền Phó Tổng Giám đốc (Công... Read more

Live Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô - Chứng khoán - Bất động sản - Trái phiếu. Khách mời: 1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT 2. Mr. Trần Ngọc Báu,… Read more

3 sai lầm về tài chính

Read more