DS 30 công ty được chấp thuận kiểm toán DNNY năm 2020

Mới đây UBCK đã công bố danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020. Danh sách được... Read more

3 Bước để đọc nhanh báo cáo tài chính

Cách đây tầm 3 hay 4 năm gì đó, mình và anh em Fina có làm hội thảo về đọc nhanh báo cáo tài chính ở Sài Gòn. Nhìn chung thì hội thảo thành công về số lượng nhưng chất... Read more

Video – Trao đổi về HPG trong hội thảo 4M

Read more

Hiểu đúng về cách hoạch toán của VEA

Mấy ngày nay nay nhận được khá nhiều câu hỏi về VEA. Tuy nhiên có 2 câu hỏi mình thấy đáng chú ý nhất và lướt qua các thảo luận trên mạng thì thấy quá nhiều người hiểu sai về... Read more

Bảng xếp hạng DN Kiểm toán năm 2018

Tính đến ngày 20/04/2019, cả nước có 191 công ty kiểm toán, trong đó: 02 công ty 100% vốn nước ngoài là PwC, KPMG 09 công ty có vốn đầu tư nước ngoài là E&Y, E-Jung, Mazars, HSKV, Immanuel, S&S,... Read more