Đằng sau một biến cố lớn luôn ẩn chưa những cơ hội lớn, cơ hội mà đời người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Xét theo định giá tương đối, mặt bằng định giá đã về mốc 2013/2016. Mốc định giá trước khi chúng ta chứng kiến 2 đợt sóng tăng mạnh của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên sự kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế tại 2 giai đoạn đang rất khác nhau, chính vì thế mọi thứ chỉ là tương đối

Không chỉ riêng Việt Nam, chúng ta đang chứng kiến thị trường chứng toàn cầu suy giảm nhanh về định giá.

Ở một góc nhìn nhất định. Luôn có những điều báo trước cho mỗi chu kỳ tăng giảm dài hạn của thị trường chứng khoán. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

0 0 vote
Article Rating