“Chớ có chạy trốn, lũ hèn mạt nhát gan kia, bởi duy nhất chỉ có một hiệp sĩ tấn công bọn mi đây” – Đôn Ki-hô-tê thét lớn.

Vừa lúc đó nổi lên một làn gió nhẹ và các cánh quạt lớn của những chiếc cối xay gió bắt đầu chuyển động; thấy thế; Đôn Ki-hô-tê liền nói: “Dù cho bọn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cả gã khổng lồ Bi-a-rê-ô, các ngươi cũng sắp phải đền tội”.

Nói xong, lão nhiệt thành tâm niệm cầu mong nàng Đuyn-xi-nê-a xinh đẹp của mình cứu giúp cho trong lúc nguy nan này; tay lăm lăm ngọn giáo, lão thúc con Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất ở trước mặt, và đâm mũi giáo vào cánh quạt: gió làm cánh quạt quay tít khiến …….

– Trích “Đôn Ki-hô-tê”

0 0 vote
Article Rating