Trước khi FED ra đời (1913) hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược là một điều bình thường. Điều này cũng dễ hiểu khi trước đó hệ thống ngân hàng của Mỹ rất hỗn loạn và việc suy thoái kinh tế diễn ra liên tục với chu kỳ dày đặc.

0 0 vote
Article Rating