Blog Trần Ngọc Báu

Page 3 of 28

Gói Tài khóa – Tiền tệ mùa Covid

Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Chính phủ và NHTW các nước đã thực hiện nhiều chính sách tiền tệ nới lỏng và tài khóa mở rộng, trong đó:

7 giải pháp chính về chính sách tiền tệ – tín dụng:

Continue reading
« Older posts Newer posts »

Blog này là nơi lưu giữ những bài viết của cá nhân Báu và những bài viết hay do Báu tự chọn lọc từ những cây bút khác

Theme by Anders NorenUp ↑