Live Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô - Chứng khoán - Bất động sản - Trái phiếu. Khách mời: 1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT 2. Mr. Trần Ngọc Báu,… Read more