Liquidity Trap

Có những thời điểm giống như năm 2008 hay như thời điểm hiện tại, việc lãi suất danh nghĩa duy trì ở mức quanh 0% cộng với kỳ vọng lạm phát ở mức thấp đã khiến “tiền mặt” trở thành… Read more