Blog Trần Ngọc Báu

Tag: Bond

Fixed income securities

Thời gian này để phục vụ công việc thì mình có tìm hiểu sâu hơn về Fixed Income. Hôm nay note một số thuật ngữ và nguồn dữ liệu về để tiện tìm lại khi cần đến.

– Fixed income securities (FI): Chứng khoán có thu nhập cố định. Từ “fixed – cố định” dường như đã lỗi thời vì giờ thị trường FI không chỉ có trái phiếu coupon mà đã có rất nhiều loại chứng khoán khác như: Floating-rate (Trái phiếu có lãi suất thả nổi, ví dụ như TIPS – trái phiếu bù lạm phát), Zero coupon, CDO (Collateralized Debt Obligation – Nghĩa vụ nợ thế chấp), Commercial paper (thương phiếu), ….. Một số tổ chức quốc tế như BIS, IMF, ADB gộp thêm vào một số sản phẩm phái sinh liên quan đến trái phiếu như hợp đồng kỳ hạn (forward/futures), hợp đồng mua bán lại (repo), hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (credit default swap – CDS). Tuy nhiên trái phiếu vẫn chiếm chủ đạo trong thị trường FI.

– Bills, Notes, Bonds: Ở Việt Nam thì chỉ có tín phiếu là < 1 năm, > 1 năm thì gọi hết là trái phiếu. Quốc tế thì phân ra Bills < 1 năm, Notes là từ 1-10 năm, Bonds > 10 năm. Chữ T trong T-Bills hay T-Notes mà mọi người thường thấy khi đọc báo là viết tắt của chữ Treasury (Kho bạc), đây là trái phiếu chính phủ phát hành.

Continue reading

Negative Yield

Hôm nay thị trường trái phiếu Mỹ giao dịch Bond Yield 1Y là -0.03% (các kỳ hạn ngắn hơn cũng âm). Như vậy bây giờ bạn phải bỏ ra khoảng 100,003,000 $ để rồi khi đáo hạn nhận về 100,000,000. Lỗ 3,000$, không kể thuế phí giao dịch và những biến động không mong muốn về giá. Vậy tại sao các nhà đầu tư không nắm giữ tiền mặt mà lại mua Bond lúc này?

Có 2 cách diễn giải cho vấn đề này:

Continue reading

Blog này là nơi lưu giữ những bài viết của cá nhân Báu và những bài viết hay do Báu tự chọn lọc từ những cây bút khác

Theme by Anders NorenUp ↑