Quotes để đời của các huyền thoại đầu tư

“Vấn đề cốt lõi là làm sao gắn vừa thị trường vào 1 phong cách giao dịch, hơn là tìm cách gắn phong cách giao dịch cho khớp với thị trường.” – Brett Steenbarger “Nếu bạn không tôn trọng rủi... Read more