Bối cảnh vĩ mô quốc tế và lựa chọn hành động

Hôm nay thị trường cổ phiếu lại giảm, thị trường hàng hoá và tiền tệ cũng có những rúng động mạnh. Bà con nhìn thấy những cái xấu nhiều rồi, nhưng hôm nay thử nhìn xa ra một chút để... Read more

Ngân hàng nhà nước đã bắt đầu hành động

Muộn rồi nhưng vẫn phải viết, vì hôm nay là một ngày rất đáng lưu tâm với hệ thống tài chính Việt Nam. Ngày mà SBV chính thức khởi động lại Outright Bill trên thị trường mở kể từ sau... Read more

Lãi suất và thanh khoản hệ thống

Read more

Tại sao FED thắt chặt thì Việt Nam cũng …

Vừa rồi Fed đẩy nhanh lộ trình "thu hẹp QE" (Tapering) và phát tín hiệu về việc sẽ tăng lãi suất 3 lần vào năm 2022. Bài viết này mạn phép không bàn luận thêm về vấn đề này vì… Read more

Livestream hỏi đáp cùng Trần Ngọc Báu – VWA

Buổi Livestream trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam của Báu với chủ để định kỳ “Hỏi đáp cùng VWA”. Buổi này Báu trả lời những thắc mắc về vấn đề kinh tế vĩ mô, tiền tệ,…. Read more