Hội thảo được kết hợp tổ chức bởi 3 đơn vị là Vietdata, FinaProABS


Video buổi hội thảo

Slide phần trình bày của Báu trong hội thảo