Chứng khoán và Lãi suất

Lãi suất là chi phí của việc sử dụng vốn, giá trị của một đồng tiền được đo lường bằng giá trị hàng hóa quy đổi tương ứng với nó. Khi nền kinh tế có nhiều tiền hơn (có thể… Read more

Định giá của cổ phiếu Mỹ

Định giá đã điều chỉnh chu kỳ kinh doanh PE Shiller đang ở mức 35.9 lần, tiệm cận mốc cao nhất lịch sử 44 được thiết lập vào thời kỳ bóng bóng DotCom năm 2000, mức này cũng cao hơn… Read more

Suy nghĩ về định giá PE Việt Nam

Read more

Coupon rate và Yield

Dưới đây là thông tin về đợt phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 10 năm của chính phủ Việt Nam được thực hiện vào năm 2010 với coupon rate là 6.75%, yield là... Read more

Cái chúng ta cần là “lãi suất thực”

Hãy tưởng tượng bạn gửi 100 triệu vào ngân hàng (hoặc cho ai đó vay tiền chẳng hạn), cuối năm ngân hàng trả bạn 10 triệu tiền lãi. Bạn dễ dàng tính được lãi suất mà bạn nhận được cho... Read more