Dưới đây là một số vấn đề mình cho rằng nhà đầu tư nếu đang là cổ đông của Tập Đoàn Đức Long Gia Lai – Mã DLG thì nên đặc biệt chú ý. Những cái chết thường được báo trước quá 2 thứ: con người / con số.

1. Tài sản cố định

Tài sản cố định hiện tại gần như tập trung toàn bộ vào 2 dự án BOT được hoàn thành vào năm 2015 là: Dự án BOT quốc lộ 14A đoạn KM 817 đến 887 và Dự án BOT Gia Lai – Đường HCM đoạn Pleiku km 1610 với tổng giá trị gần 2,300 tỷ đồng.

Continue reading