Những dấu hỏi trên BCTC của DLG

Dưới đây là một số vấn đề mình cho rằng nhà đầu tư nếu đang là cổ đông của Tập Đoàn Đức Long Gia Lai – Mã DLG thì nên đặc biệt chú ý. Những cái chết thường được báo... Read more