FLC có đang “ảo tưởng” với “Tàu Bay Tre”?

Rõ ràng áp lực cạnh tranh đang gia tăng ngày một gay gắt hơn ở thị trường dịch vụ hàng không trong nước với 2 cái...