Câu chuyện của HAG

Read more

HAG – Những “điềm xấu” mới chỉ bắt đầu

Gần 700 tỷ lợi nhuận bốc hơi sau kiểm toán, hơn 4000 ngàn tỷ khoản phải thu trên báo cáo tài chính không thể thu thập đủ bằng chứng, kiểm toán viên nghi ngờ về khả năng hoạt động liên... Read more