Tài liệu và video hội thảo “Bối cảnh vĩ mô 2020 và chiến lược phù hợp”

Hội thảo được kết hợp tổ chức bởi 3 đơn vị là Vietdata, FinaPro và ABS Video buổi hội thảo Slide phần trình bày của Báu trong hội thảo Read more

Video – Trao đổi về HPG trong hội thảo 4M

Read more