Đôi điều vệ dự án phát hành ICO – Blockchain của HVA

“4.0 đó bác. HVA chuẩn bị ico kìa. Không cần thông qua UBCK để huy động vốn” Đó là comment của một bạn đã để lại...