Đôi điều vệ dự án phát hành ICO – Blockchain của HVA

“4.0 đó bác. HVA chuẩn bị ico kìa. Không cần thông qua UBCK để huy động vốn” Đó là comment của một bạn đã để lại trên facebook của tôi một thời gian gần đây khi tôi chia sẻ về... Read more