Kinh Đô và Kinh Đô Food – 2 hiểu lầm chết người

Sau khi mua lại nhà máy Kem Wall’s từ Unilever vào năm 2003, với tài năng của anh em Trần Gia, KIDO nhanh chóng đưa Thực...