Kinh Đô và Kinh Đô Food – 2 hiểu lầm chết người

Sau khi mua lại nhà máy Kem Wall’s từ Unilever vào năm 2003, với tài năng của anh em Trần Gia, KIDO nhanh chóng đưa Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF) trở thành một thương hiệu kem dẫn đầu Việt... Read more