Nền kinh tế bất công

[1] Khi khủng hoảng ập đến, thứ đầu tiên các Chính Phủ làm là bơm tiền vô tội vạ. Hậu quả của bơm tiền thái quá sẽ là tài sản tài chính tăng phi mã, lạm phát vượt ngoài tầm... Read more

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương

Read more

Cơ hội tăng giá cho Vàng

Read more

Nền kinh tế bất công

Read more

Unsual Easing

Như vậy ngoài Easing bình thường qua OMO, tái cấp vốn, tái chiết khấu thì chúng ta có 2 loại Easing bất thường trên. Tính đến thời điểm hiện tại Fed đã sài hết cả 3 kiểu, hy vọng trong… Read more