Mới đây UBCK đã công bố danh sách 30 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020. Danh sách được chia làm 2 đợt, đợt 1 có 18 doanh nghiệp (19/11/2019), đợt 2 có 12 doanh nghiệp (02/01/2020).

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận:

Continue reading