Ngân hàng nhà nước đã bắt đầu hành động

Muộn rồi nhưng vẫn phải viết, vì hôm nay là một ngày rất đáng lưu tâm với hệ thống tài chính Việt Nam. Ngày mà SBV chính thức khởi động lại Outright Bill trên thị trường mở kể từ sau... Read more

Sự lệch pha của lãi suất

Lâu rồi mới viết bài phỏng vấn, những chủ đề khác mình không mấy hứng thú nhưng chủ đề lãi suất đợt này cũng hay và có nhiều bạn hỏi nên tiện update luôn. Luồng bài viết sẽ bám theo... Read more

Lãi suất và thanh khoản hệ thống

Read more

Tại sao FED thắt chặt thì Việt Nam cũng …

Vừa rồi Fed đẩy nhanh lộ trình "thu hẹp QE" (Tapering) và phát tín hiệu về việc sẽ tăng lãi suất 3 lần vào năm 2022. Bài viết này mạn phép không bàn luận thêm về vấn đề này vì… Read more

Live Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô - Chứng khoán - Bất động sản - Trái phiếu. Khách mời: 1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT 2. Mr. Trần Ngọc Báu,… Read more