Câu chuyện lạm phát 2022 và bài toán đầu tư – Cafef

Read more

Live Góc nhìn đầu tư 2022 trên 04 khía cạnh

Buổi Live chia sẻ về góc nhìn các kênh đầu tư trên 4 khía cạnh: Vĩ mô - Chứng khoán - Bất động sản - Trái phiếu. Khách mời: 1. Mr. Huỳnh Tuấn, Founder FIDT 2. Mr. Trần Ngọc Báu,… Read more

Bối cảnh vĩ mô tháng 10

Vĩ mô tháng 10 có khá nhiều cái hay vì đây là tháng đầu tiên unlock sau khi chúng ta hy sinh kinh tế chống dịch. Có khá nhiều cái để nói, nhưng tựu chung lại thì tiêu nhiều hơn… Read more

Data Storytelling – Lạm phát toàn cầu

Read more

Livestream hỏi đáp cùng Trần Ngọc Báu – VWA

Buổi Livestream trên cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam của Báu với chủ để định kỳ “Hỏi đáp cùng VWA”. Buổi này Báu trả lời những thắc mắc về vấn đề kinh tế vĩ mô, tiền tệ,…. Read more