Cái búng tay của … Call Margin

Những gì đang xảy ra của năm 2007 và hình ảnh Lehman Brother lại một lần nữa ám ảnh kinh tế thế giới. Mới chỉ cách đây nửa tháng không ai nghĩ rằng một con Virut ở bên kia địa… Read more