Bối cảnh vĩ mô tháng 10

Vĩ mô tháng 10 có khá nhiều cái hay vì đây là tháng đầu tiên unlock sau khi chúng ta hy sinh kinh tế chống dịch. Có khá nhiều cái để nói, nhưng tựu chung lại thì tiêu nhiều hơn… Read more

Bối cảnh vĩ mô Q3/2021

Có thể nói chúng ta đang trải qua giai đoạn chưa từng có trong lịch sử cả về mặt xã hội lẫn kinh tế. Quá nhiều thứ để viết, để thảo luận và để ghi nhớ. Bài viết này sẽ… Read more