Những điểm chung của Buffett và Soros

Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và họ cùng làm nên những gia tài trị giá hàng chục tỷ...