Mối quan hệ “bất thường” giữa AMV và SRA

Một hình ảnh hơn triệu lời nói, nó ghi lại toàn bộ thao tác của AMV (Việt Mỹ) và SRA (Sara Việt Nam). Bạn nào lười xem hình thì mình tạm Shortnote thế này, case này đơn giản lười viết... Read more