Mổ xẻ vụ thâu tóm lịch sử EIB và STB

Có lẽ nhắc đến những thương vụ thâu tóm ngân hàng tại Việt Nam thì không thể không nhắc đến cái tên đã làm lên lịch...