Mấy ngày nay nay nhận được khá nhiều câu hỏi về VEA. Tuy nhiên có 2 câu hỏi mình thấy đáng chú ý nhất và lướt qua các thảo luận trên mạng thì thấy quá nhiều người hiểu sai về những vấn dề này, kể cả những người khả năng đọc BCTC đã ổn, chính vì thế mình sẽ viết về 2 câu hỏi này, tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Câu hỏi đầu tiên là tại sao quý 2 vừa rồi lợi nhuận trên BCTC công ty mẹ (BCTC riêng) 6 tháng đầu năm tới 7 ngàn tỷ, báo cáo hợp nhất chỉ vỏn vẹn 3.4 ngàn tỷ, tại sao lại có sự khác biệt tới 3.6 ngàn tỷ?

Mình thấy phần đông các thảo luận đều hướng sự tập trung đổ lỗi cho các công ty con của VEA làm ăn thua lỗ, thực sự điều này là sai hoàn toàn. Các công ty con của VEA vẫn đóng góp lợi nhuận cho VEA, mặc dù không nhiều nhưng không lỗ, không tin các bạn cứ xem phần “lợi ích cổ đông thiểu số” trên báo cáo hợp nhất của 2 năm gần nhất là sẽ rõ.

Vậy sự lệch pha tới 3.6 ngàn tỷ đến từ đâu …? Nó đến từ cách hoạch toán khoản đầu tư tài chính vào các công ty liên kết.

Continue reading