Vietjet Khi những chú chim “sa lầy”

Thành lập từ năm 2007, chính thức triển khai chuyến bay đầu tiên năm 2011, một thương hiệu bay lạ lẫm được khởi xướng bởi những con người không lấy gì quá đặc biệt lúc bấy giờ. Tuy nhiên chỉ... Read more